Raahe
Uutinen

SSAB suunnittelee uutta tuotantojärjestelmää pohjoismaisille toiminnoilleen ja aikaistaa vihreää siirtymäänsä

SSAB:n hallitus on tehnyt suuntaa-antavan päätöksen yhtiön pohjoismaisen ohutlevytuotannon perusteellisesta uudistamisesta ja vihreän siirtymän nopeuttamisesta. Päätöksen taustalla on fossiilivapaan teräksen voimakkaasti kasvava kysyntä. Tavoitteena on korvata nykyinen ohutlevytuotantojärjestelmä ns. minimill-pohjaisella tuotannolla, joka tarjoaa laajemman tuotevalikoiman ja paremman kustannusaseman. Tavoitteena on samalla päästä suurelta osin eroon hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030, eli 15 vuotta aiemmin kerrottua nopeammin. Suunnitelman toteutuminen edellyttää tarpeellisen infrastruktuurin olemassaoloa, etenkin riittävää määrää fossiilivapaata sähköä.

”Asiakkaamme kysyvät meiltä fossiilivapaita tuotteita, me voimme ratkaista tekniset haasteet ja meillä on vahva taloudellinen asema. Mikäli kykenemme ratkaisemaan kysymykset sähkönsaannin ja ympäristölupien osalta yhdessä viranomaisten ja kumppanien kanssa, on mahdollista siirtyä koko yhtiön tasolla suurelta osin fossiilivapaaseen tuotantoon 15 vuotta aiempaa suunnitelmaa nopeammin. Suunnitelma, jonka rahoitamme omalla kassavirrallamme, mahdollistaa laajemman tuotevalikoiman ja paremman kustannusaseman”, toteaa SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät 8 miljoonalla tonnilla vuodessa

SSAB on yhdessä kumppaniensa kanssa toteuttamansa ainutlaatuisen HYBRIT-projektin sekä jo suunnitellun Ruotsin Oxelösundin tehtaan konversion ansiosta. Nyt tehty päätös tarkoittaa, että myös SSAB:n muiden pohjoismaisten tuotantopaikkakuntien tuotantojärjestelmä uudistetaan tulevien 10 vuoden aikana eli selvästi nopeammin kuin aiemmassa suunnitelmassa, jossa tavoitevuosi oli 2045. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan tarkempi toimenpide- ja muutossuunnitelma jokaisen tuotantopaikkakunnan osalta. Tuotantopaikkakuntien muutosten aikataulujärjestykseen vaikuttaa mm. tarpeellisen infrastruktuurin olemassaolo, ennen kaikkea kilpailukykyisen fossiilivapaan sähkön saatavuus. Suunnitelma tarkoittaa, että SSAB:n fossiiliset päästöt suurelta osin eliminoidaan seuraavan vuosikymmenen alkuun mennessä, mikä tarkoittaa noin 8 miljoonan hiilidioksiditonnin vähennystä vuositasolla tämän hetken tasosta. Investointien ansiosta Ruotsin kokonaishiilidioksidipäästöt voivat vähentyä noin 10 % ja Suomen päästöt vastaavasti noin 7 %.

Uusi tuotantojärjestelmä

Tavoitteena on rakentaa uusi pohjoismainen tuotantojärjestelmä nykyisen liiketoimintastrategian pohjalta. Uusi järjestelmä tuo lisäkapasiteettia premium-tuotteille, paremman kustannusaseman ja fossiilivapaan tuotannon. Uuden suunnitelman ajatuksena on Ruotsin Luulajan ja Raahen tehtaiden uudistaminen kustannustehokkaalla minimills-tuotannolla, johon sisältyvät valokaariuunit ja valssaamot sekä Ruotsin Borlängen ja Hämeenlinnan tehtaiden kehittäminen samalla uusiin tuotantoprosesseihin sopiviksi.

Kaikkiaan arvioidaan strategisten investointien nousevan noin 45 miljardiin Ruotsin kruunuun vuosina 2022–2030. Samalla poistuu investointitarve nykyiseen tuotantojärjestelmään, joka pohjautuu masuuneihin ja valssaamoon.

Laajempi tuotevalikoima ja parantunut kustannusasema

Investoinneilla laajennetaan SSAB:n premium-tuotteiden, pitkälle kehitettyjen erikoislujien terästen (AHSS) ja nuorrutusterästen (Q&T) valikoimaa. Laajentuva terästen dimensiovalikoima paremmilla toleransseilla laajentaa mm. tarjontaa ajoneuvoteollisuudelle. Suunnitelmalla on joukko etuja:

  • Laajempi tuotevalikoima erikoisteräksissä ja parempi fossiilivapaiden terästuotteiden tuotevalikoima
  • Alemmat kustannukset mm. tehokkaamman tuotannon ja materiaalivirtojen ja lyhyempien läpimenoaikojen ansiosta
  • Hiilidioksidipäästöistä syntyvät kustannukset poistuvat masuunien sulkemisen tahdissa
  • Joustavuus kohdata suhdannevaihteluita.

Rahoitus omalla kassavirralla

SSAB:llä on vahva taloudellinen asema ja arvio on, että strateginen investointiohjelma voidaan rahoittaa yhtiön omalla kassavirralla. Lupaprosessit Luulajan ja Raahen tehtaiden osalta alkavat tänä vuonna.

”Nopealla teollisen tuotantojärjestelmän uudistamisella voimme luoda uusia fossiilivapaita arvoketjuja, rakentaa pitkän aikavälin kilpailukykyä ja varmistaa tulevaisuuden työpaikkoja pohjoismaisessa teollisuudessa. Lisäämme SSAB:n tuloja samalla, kun vähennämme nopeasti hiilidioksidipäästöjä ja tarjoamme merkittävän panoksen ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi”, sanoo Martin Lindqvist.