Tuotannon sivutuotteet ja niiden käyttö

sivutuotteet

Metallien valmistuksen sivutuotteita ovat esim. kuonat, valssihilse ja jätelämpö. Sivutuotteiden hyötykäyttöä on tehostettu laajoilla tutkimusohjelmilla. Parhaimmillaan sivutuotteita voidaankin hyödyntää yli 90-prosenttisesti.

Terästehtaiden kuonia käytetään maa- ja tierakentamisessa, sementin valmistuksessa ja maanparannusaineena. Kuonan käsittelyssä erottuva jähmettynyt metalli palautetaan prosessiin. Suomessa kehitettyä kuonien käsittelyprosessia on myyty myös muihin maihin.

Jätelämmön talteenotto on järjestetty ja sen käytöllä ympäröivän yhdyskunnan kaukolämpönä on huomattava energiataloudellinen ja ympäristömerkitys monille metallinjalostuspaikkakunnille.