terästä
Uutinen

Euroopan terästeollisuusjohtajat pyytävät parlamenttia ja jäsenmaita vaatimaan ajantasaisen vaikuttavuusarvion päästökauppa- ja hiilirajamekanismin vaikutuksista

Avoimessa kirjeessä Euroopan komissiolle ja jäsenmaille Euroopan terästeollisuusjohtajat pyytävät, että instituutiot selvittävät kunnolla komission ehdottaman päästökaupan ja hiilirajamekanismin vaikutukset EU:n hiilineutraalisuustavoitteisiin ennen toimien lopullista hyväksymistä.

Terästeollisuus on täysin sitoutunut pudottamaan päästöjään ja investoimaan uuteen teknologiaan EU:n tavoitteiden mukaisesti, mutta pelkona on, että ehdotetut päästökaupan kiristykset ja hiilirajamekanismin toiminta aiheuttavat miljardiluokan lisäkustannukset teollisuudelle ja heikentävät teollisuuden resursseja toteuttaa tarvittavat investoinnit. Komission ehdotuksen vaikuttavuusarvio tehtiin aikana, jolloin energian ja erityisesti sähkön ja päästöoikeuden hinta oli vain noin 30 % nykyisestä. Mikäli komission ehdotus toteutuu nykyisessä muodossaan, niin sekä EU:ssa tehdyn että tuontiteräksenkin hinta kallistuu edelleen ja ajaa esim. suomalaisen konepajateollisuuden kannattavuuden entistä tiukemmalle. Samalla eurooppalainen hiilijalanjälki kasvaa pienenemisen sijaan. Myös terästeollisuuden työpaikat ovat vaarassa.

Lue lisää >>