Onkosh

SSAB ja Oshkosh Corporation suunnittelevat fossiilivapaan teräksen käyttöä hyötyajoneuvoissa

SSAB aloittaa yhteistyön fossiilivapaiden terässovellusten parissa Oshkosh Corporationin kanssa, joka on kriittisten tehtävien kannalta tärkeiden ajoneuvojen ja välineiden johtava innovoija, mukaan lukien raskaan kaluston kuorma-autojen rungot, palokalusto, nostolaitteet ja muut erikoiskuorma-autot.

Oshkosh Corporation aikoo käyttää fossiilivapaata terästä materiaalina kehittäessään uutta jätteenkeruuajoneuvojen prototyyppiä.

”Olemme erittäin iloisia voidessamme toivottaa Oshkosh Corporationin tervetulleeksi kumppaniksemme. He ovat ensimmäiset Yhdysvalloissa, jotka kehittävät prototyyppejä hyöty- ja teollisuusajoneuvoihin fossiilivapaasta teräksestä”, SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist sanoo. ”Fossiilivapaan teräksen kysyntä kasvaa edelleen ympäri maailman. Tämä askel vahvistaa sitoutumistamme maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen lieventämiseen, ja muutosta koko alalla voi johtaa tekemällä yhteistyötä edistyksellisten kumppanien kanssa.”

”Kestävän tulevaisuuden luominen on strategisen visiomme keskeinen osa”, sanoo Brad Nelson, McNeilus Truck and Manufacturingin pääjohtaja ja Oshkosh Corporationin varatoimitusjohtaja.

SSAB:n tavoitteena on tuoda markkinoille fossiilivapaata terästä kaupallisessa mittakaavassa vuoden 2026 aikana, ja se toimitti ensimmäiset vetypelkistetystä raudasta valmistetut teräkset vuonna 2021. SSAB tekee yhteistyötä rautamalmintuottaja LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin kanssa Ruotsissa osana HYBRIT-hanketta, jonka puitteissa kehitetään arvoketju fossiilivapaan raudan ja teräksen tuotantoon ja korvataan rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti tarvittu koksi fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä. Tämä prosessi käytännössä poistaa terästuotannon hiilidioksidipäästöt.

Oshkosh Corporationin kestävän kehityksen pyrkimyksiin kuuluu yrityksen tuotteiden käyttövaiheen päästöjen vähentäminen paremman polttoainetehokkuuden, vaihtoehtoisten polttoaineiden ja sähköistämisen avulla. Kaikki tuotelinjat tarjoavat tai kehittävät parhaillaan vaihtoehtoisia voimansiirtoratkaisuja, mukaan lukien täysin sähkökäyttöiset, hybriditoimiset ja paineistettua maakaasua käyttävät järjestelmät, jotka pienentävät merkittävästi hiilijalanjälkeä. Tuotannosta ja toiminnasta syntyvien päästövähennysten jälkeen siirtyminen vähennyksiin hankintaketjussa on luonnollinen askel.