sulaa metallia
Uutinen

Miltä tuntuisi 150 eur/MWh sähkön hinta seuraavat puoli vuotta? – Nyt tarvitaan päättäväisiä toimia, joilla puututaan teollisuuden sähkökriisiin

13.10.2021 klo 14.11
Sähkön hinnan nousu tulee johtamaan kuluttajien ja teollisuuden energiaköyhyyteen. Komissio on tänään julkaissut työkalupakin, jolla pyritään torjumaan kansalaisten ja yritysten ahdinkoa kohonneiden energiahintojen johdosta. Vastuu tilanteen korjaamisesta on kuitenkin ennen kaikkea jäsenvaltioilla.

Euroopan sähkön hinnat ovat nousseet tasaisesti vuoden 2021 alusta ja viime kuukausina hinnat ovat saavuttaneet tason, joka tulee johtamaan sekä kuluttajien että teollisuuden energiaköyhyyteen. Energiaköyhyys on komission uusi muotisana, jolla tarkoitetaan korkeista energian hinnoista johtuvaa toimeentuloahdinkoa. Sähkön hinnat ovat nousseet 168 euroon/MWh Alankomaissa ja Saksassa, 188 euroon/MWH Espanjassa, 169 euroon/MWH Ranskassa, 175 euroon/MWh Kreikassa, 150 euroon/MWh Romaniassa, 171 euroon/MWH Bulgariassa ja 121 euroon/MWh Pohjoismaissa – lähes nelinkertaisiksi vuodesta 2020, jolloin hinnat olivat tasolla 30–40 euroa/MWh. Metallinjalostusteollisuudelle, jolle sähkökustannus muodostaa 20–30 % tuotantokustannuksista, tämä tarkoittaa sitä, että tuotantokustannukset ovat lähes kaksinkertaistuneet.

Komissio on tänään julkaissut työkalupakin, jolla pyritään torjumaan kansalaisten ja yritysten ahdinkoa kohonneiden energiahintojen johdosta. Metallinjalostajat ry:n toimitusjohtaja Kimmo Järvinen on tyytyväinen Euroopan komission nopeaan reagointiin energiakriisin ratkaisemiseksi. ”Kuten komission ’toolboxin’ esittelyn yhteydessä on kerrottu, vastuu tilanteen korjaamisesta on ennen kaikkea jäsenvaltioilla ja toivomme, että tämä motivoi myös Suomea toimeenpanemaan korjaavia toimenpiteitä eniten kärsineille teollisuustoimijoille. Koska hintojen odotetaan jatkuvan korkeina tulevina kuukausina, tarvitsemme toimia estääksemme vakavia haittoja tänä talvena”, Järvinen korostaa.

Euroopan sähkökriisi on jo johtanut metallinvalmistuslaitosten toiminnan rajoittamiseen tai tilapäiseen sulkemiseen muun muassa Alankomaissa, Espanjassa, Slovakiassa ja Bulgariassa. Esimerkiksi alumiininvalmistajan sähkökustannukset ovat joissakin jäsenvaltioissa nousseet huomattavasti korkeammiksi kuin alumiinin myyntihinta. Värimetallialan eurooppalainen kattojärjestö Eurometaux varoittaakin, että tilanne voi johtaa pidemmällä aikavälillä metallien tuotannon siirtymiseen Euroopan ulkopuolelle – jos tilanteeseen ei puututa asianmukaisesti. EU:n ja jäsenvaltioiden on toimittava päättäväisesti ja löydettävä ratkaisu tämän päivän nousevien hintojen suhteen samalla kun on pyrittävä estämään tulevat sähkön hintapiikit; teollisuuden sähköistymisen on oltava edelleen kannattava ja ilmastoneutraali tie metallinjalostukselle ja muille aloille, järjestö painottaa tiedotteessaan.

Kimmo Järvisen mukaan Suomen on nyt toimittava nopeasti ja hyödynnettävä komission työkalupakkia, jotta nykyisistä korkeista sähkön hinnoista voidaan selvitä mahdollisimman vähin vahingoin. ”Tarvitsemme riittävästi kilpailukykyisesti hinnoiteltua vähähiilistä sähköä, mikä vähentää tulevaisuudessa hiilidioksidipäästöjämme 80–90 %.”

Lisätietoja:
Kimmo Järvinen
toimitusjohtaja
Metallinjalostajat ry
Puh. 043 825 7642
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

 

Kuva: Jean Martinelle / Pixabay